Bouwen aan sterke merken: De merkstrategie achter FitX

avatar author Door Pascal Swier | 29 maart 2024 | Leestijd: 13 min

In de wereld van branding draait alles om het creëren van een onderscheidende identiteit die resoneert met het publiek. Bij Fitbrand nemen we dit proces serieus. We hanteren een stapsgewijze aanpak die begint bij het begrijpen van het hart en de ziel van het merk. Laten we ons verdiepen in de merkstrategie achter FitX. Een mooi voorbeeld van hoe deze aanpak uiteindelijk leidt tot een krachtige merkidentiteit. Van het vastleggen van het merkverhaal tot het definiëren van de merkboodschap en -identiteit. We volgen het traject voor de merkstrategie van FitX terwijl het evolueert van een idee naar een levendig merk dat de fitnesswereld verandert. Ga mee op deze reis van creativiteit, strategie en passie voor het opbouwen van sterke merken.

Het proces van het opzetten van een merk bij Fitbrand

Het opzetten van een sterk merk begint niet met kleuren, logo’s of slogans, maar met een grondige voorbereiding voor de juiste merkstrategie. Deze legt de basis voor de unieke waardepropositie van je merk. Bij Fitbrand omarmen we dit principe met een team vol experts, waarbij we een gestructureerde aanpak hanteren. Deze begint met het vastleggen van het hart van het merk. We leggen hier uit hoe we dit in 5 stappen hebben aangevlogen voor de merkstrategie van FitX. 

Over FitX

FitX is opgezet door Stijn Wickel en Marcel Ekelmans,  het magische duo dat ook achter B Gym Amsterdam zit. Bij hun nieuwe concept FitX, is de aanpak niet one-size-fits-all, maar een fitness ervaring die zich aanpast aan jouw persoonlijke doelen. Of dat nu gaat om kracht, uithoudingsvermogen, flexibiliteit of gewichtsverlies. Met de nieuwste technologieën en een deskundig team staan zij klaar om jouw fitness reis naar het volgende niveau te tillen.

De naam ‘FitX’ staat niet alleen voor de kruising (X) van fitness en technologie, maar symboliseert ook het markeren van jouw unieke doel. Net zoals schatzoekers hun X op de kaart zetten, helpt FitX jou om jouw gezondheidsdoelen te vinden en te veroveren. De portfolio case van de nieuwe merkidentiteit voor FitX kun je hier bekijken.

Stap 1: Het werkboek

Bij Fitbrand geloven we in de kracht van reflectie en strategische planning. Daarom introduceren we ons unieke werkboek, een waardevol instrument dat onze klanten begeleidt bij het verkennen van hun merkstrategie en merkidentiteit. Het werkboek fungeert als een kickstart. Hierdoor kunnen we de diepten van hun merk verkennen en een stevig fundament leggen voor verdere ontwikkeling.

Merstrategie FitX werkboek

Afbeelding: Het interactieve werkboek merkstrategie door Fitbrand.

Stap 2: Strategische sessie

Na het invullen van het werkboek komen we samen met de klant voor strategische sessies. Tijdens deze sessies gaan we dieper in op de verzamelde informatie. Voor de merkstrategie van FitX betekende dit een uitgebreide discussie over hun doelen, doelgroep en concurrentieanalyse. Deze sessies zijn cruciaal, omdat ze ons in staat stellen om samen met onze klanten een gedeelde visie te vormen en concrete stappen te definiëren voor het opbouwen van hun merk. Het resultaat? Een duidelijke richting en focus die de weg vrijmaken voor de volgende fase van het merkopbouwproces. Verder werken we tijdens deze sessie toe naar het vaststellen van het niet kopieerbare voordeel van het merk.

merkstrategie sessie door fitbrand
Afbeelding: Een strategische sessie is uitdrukkelijk bedoeld om met de klant samen alle input uit het werboek te bespreken en te valideren. 

Stap 3: Het merkhandboek

Het hart van je merk

We werken alle input van de strategische sessie uit naar een merkhandoek. Het merkhandboek vormt de ruggengraat van elk succesvol merk en biedt een diepgaande kijk op de identiteit, doelen en strategieën die het sturen. Binnen dit essentiële onderdeel worden verschillende belangrijke aspecten behandeld. We noemen dit ook wel ‘Het Hart van je Merk’. Dit vormt de basis voor een sterke merkidentiteit en geeft richting aan alle verdere activiteiten. Elke klant gebruikt het merkhandboek ook om het team en de stakeholders mee te nemen in de uitvoering. 

Het verhaal

Het verhaal van een merk is veel meer dan alleen een reeks woorden; het is de essentie van wat het merk uniek maakt en hoe het resonantie vindt bij zijn doelgroep. Voor de merkstrategie van FitX hebben we een verhaal gecreëerd dat de kernwaarden en missie van het merk belicht. Daarnaast biedt het ook de unieke belofte aan zijn klanten.

Purpose

De purpose van een merk is de diepere reden van zijn bestaan, de kernwaarden die het drijven en de belofte die het biedt aan zijn klanten. Voor de merkstrategie van FitX hebben we de purpose vastgesteld als het bieden van de kracht aan mensen om hun fitnessreis te starten en vol te houden door middel van commitment. Dit vormt de basis voor alles wat we doen bij FitX en leidt ons in onze interacties met onze klanten.

Merkstrategie FixX purpose
Afbeelding: Het is FitX’s purpose is om iedereen de kracht te geven om hun fitnessreis te starten en om hen via commitment te stimuleren deze reis te blijven volgen. Wij maken het behalen van persoonlijke doelen niet alleen haalbaar, maar een natuurlijk deel van jouw leven.

De missie van een merk is zijn drijvende kracht, de reden waarom het bestaat en de belofte die het aan zijn klanten doet. Het omvat de doelstellingen en waarden van het merk en geeft richting aan zijn acties en beslissingen. Een duidelijke missie helpt  bij het inspireren van medewerkers en klanten. Daarnaast ondersteunt het ook het vormgeven van de bedrijfscultuur en het definiëren van de merkpersoonlijkheid.

FitX: De missie bij FitX is om mensen de kracht te geven om hun fitnessreis te starten en vol te houden door middel van commitment. We streven naar betrokkenheid, personalisatie, transparantie en het werken met een plan. Deze missie vormt de kern van onze activiteiten en bepaalt hoe we omgaan met onze klanten en hun fitnessreis.

Missiepeilers

De missiepeilers van een merk zijn de fundamentele pijlers die de acties en beslissingen van het merk sturen. Voor FitX hebben we betrokkenheid, personalisatie en transparantie. Deze pijlers helpen FitX op dagelijks niveau om hun missie uit te kunnen voeren.

Visie

De visie van een merk vertegenwoordigt zijn langetermijndoelen en aspiraties, en dient als leidraad voor de groei en ontwikkeling van je merk. Voor FitX hebben we een visie gedefinieerd waarin we streven naar een toekomst waarin elk lid zijn eigen succesverhaal kan creëren, ondersteund door innovatie en een toegewijde gemeenschap.

FitX: Onze visie voor FitX gaat verder dan alleen het heden; we streven naar een toekomst waarin elk lid zijn eigen succesverhaal kan creëren. Door innovatie, toewijding en een sterke gemeenschap willen we de transformatie van onze leden naar hun beste zelf faciliteren.

SWOT-analyse

Een grondige SWOT-analyse biedt inzicht in de interne en externe factoren die van invloed zijn op het merk. Het helpt bij het identificeren van kansen en bedreigingen in de markt. Voor de merkstrategie van FitX hebben we een SWOT-analyse uitgevoerd om hun sterke punten, zwaktes, kansen en bedreigingen te identificeren en strategieën te ontwikkelen om onze concurrentiepositie te versterken.

Merkstrategie FitX SWOT-analyse

Afbeelding: De good old SWOT helpt nog altijd enorm om te zien waar de kansen liggen voor je merkstrategie (vanwege privacy onherkenbaar weergegeven).

B.H.A.G.

B.H.A.G. staat voor “Big Hairy Audacious Goal” en verwijst naar ambitieuze en gedurfde doelen die een organisatie nastreeft. Deze doelen gaan verder dan de gebruikelijke strategische doelstellingen en inspireren teams om buiten hun comfortzone te treden en grenzen te verleggen. Ze vormen een duidelijke richting voor de groei en ontwikkeling van het merk op lange termijn.

FitX: “De B.H.A.G. bij FitX is om over 10 jaar in elke grote stad in de Benelux een succesvolle vestiging te hebben. Dit doel drijft ons om voortdurend te streven naar groei, innovatie en succes, en vormt de basis van onze langetermijnstrategieën. Het stimuleert ons om uitdagende maar haalbare mijlpalen te stellen. Het motiveert ons om ons volledig in te zetten in de geest van onze visie.”

Afbeelding: De B.H.A.G. is de ideale combinatie van een heel erg groot doel in combinatie met je talenten, je drive en je strategie. 

FitX Merkstrategie

In het merkhandboek vormt de merkstrategie een essentieel onderdeel. Het bepaalt de richting voor de groei en ontwikkeling van het merk. Binnen dit gedeelte worden verschillende aspecten behandeld die cruciaal zijn voor het definiëren van de positionering en het succes van het merk op de markt.

Merkdoelen

Merkdoelen zijn de concrete doelstellingen die het merk nastreeft om zijn missie en visie te realiseren. Ze bieden een duidelijke richting voor de groei en ontwikkeling van het merk. Daarnaast dienen ze als meetbare mijlpalen om succes te evalueren en bij te sturen waar nodig.

FitX: Onze merkdoelen bij FitX zijn onder andere het vergroten van onze naamsbekendheid in de Benelux, het verhogen van de klanttevredenheid en het uitbreiden van ons klantenbestand met een focus op verschillende doelgroepen, zoals jonge professionals en fitnessliefhebbers op zoek naar personalisatie.

USP’s

De Unique Selling Point (USP) van een merk is datgene wat het onderscheidt van zijn concurrenten en waarde toevoegt voor zijn doelgroep. Oftewel het unieke kenmerk of voordeel dat het merk onderscheidt en aantrekkelijk maakt voor potentiële klanten.

FitX: Onze USP bij FitX ligt in onze gepersonaliseerde aanpak van fitness, waarbij we elke klant behandelen als een individu met unieke doelen en behoeften. Dit onderscheidt ons van traditionele sportscholen en creëert een sterke band met onze klanten.

Doelgroep

Het begrijpen van de doelgroep is van essentieel belang voor het succes van het merk. Door de behoeften, wensen en kenmerken van de doelgroep in kaart te brengen, kan het merk gerichte marketingstrategieën ontwikkelen en relevante boodschappen leveren die resoneren met zijn publiek.

Waardepositie

De waardepositie van een merk is de belofte die het levert aan zijn klanten. Het omvat de unieke voordelen en oplossingen die het merk biedt en de redenen waarom klanten voor het merk moeten kiezen boven concurrenten.

FitX: Onze waardepositie bij FitX ligt in het leveren van hoogwaardige, gepersonaliseerde fitnesservaringen die zijn afgestemd op de individuele behoeften en doelen van elke klant. We beloven een ondersteunende en motiverende omgeving waar klanten zich gesteund voelen in hun fitnessreis.

Tagline

Een tagline is een korte, krachtige zin die de essentie van het merk vastlegt en zijn unieke waardepropositie communiceert aan de doelgroep. Het dient als een beknopte samenvatting van het merk en kan een blijvende indruk achterlaten bij consumenten.

FitX: Jij bepaalt het doel, wij helpen jou het te bereiken

Concurrentiematrix

Een concurrentiematrix biedt een overzicht van de concurrenten van het merk en hun sterke en zwakke punten. Het helpt het merk om zijn positie in de markt te begrijpen en strategieën te ontwikkelen om zich te onderscheiden en concurrentievoordeel te behalen.

concurrentiematrix
Afbeelding: Een concurrentiematrix laat zien wat het concurrentie speelveld is waarin je opereert en hoe jouw bedrijf zich verhoudt ten opzichte van de concurrentie. Aangezien jij bepaalt hoe de matrix wordt opgebouwd kun je een positie in de matrix kiezen die het meest van toepassing is op jouw bedrijf.

Stap 4: De merkboodschap

Een essentieel onderdeel van het merkhandboek is de merkboodschap. Deze communiceert de kernwaarden en beloften van het merk aan de doelgroep. Het is de sleutel tot het opbouwen van een sterke band met de consumenten en het achterlaten van een blijvende indruk.

Merkarchetype

Het merkarchetype is als een karakter dat het merk vertegenwoordigt en waar klanten zich mee kunnen identificeren. Het helpt om de merkidentiteit te versterken en de positionering in de markt te bepalen.

merkarchetypesAfbeelding: De uitwerking van archetypen wordt bedacht en uitgewerkt door Carl Gustav Jung. In zijn model zijn er 12 verschillende merkarchetypes. Deze kun je zien als klanten waar jij optimaal op in kunt spelen. De archetypen zijn later door Carol S. Pearson aangepast voor gebruik in branding.

Merkpersoonlijkheid

De merkpersoonlijkheid omvat de eigenschappen, waarden en kenmerken die het merk onderscheiden en bepaalt hoe het zich presenteert aan de wereld. Het beïnvloedt alle aspecten van de merkcommunicatie en speelt een cruciale rol bij het opbouwen van relaties met de doelgroep.

Tone of Voice

De tone of voice van een merk is de manier waarop het zich uitdrukt in al zijn communicatie-uitingen, van advertenties tot sociale media en klantenservice. Het is belangrijk dat deze stem consistent is en past bij de merkpersoonlijkheid. Zo kan het een samenhangende merkbeleving creëren voor de consumenten.

Roadmap

De roadmap is de route voor het bereiken van de merkdoelen en het realiseren van de merkvisie. Het omvat een gedetailleerd plan met strategieën, tactieken en mijlpalen die het merk zal volgen om succes te behalen en groei te stimuleren.

Stap 5: Merkidentiteit

De merkidentiteit is de essentie van hoe een merk zich presenteert aan de wereld. Het omvat alle visuele en verbale elementen die samen een herkenbare en consistente merkbeleving creëren voor de doelgroep.

Logo

Het logo is het meest herkenbare en iconische symbool van het merk. Het fungeert als een visueel ankerpunt dat de kernwaarden en identiteit van het merk vertegenwoordigt. Daarnaast dient het als een krachtig middel om het merk te onderscheiden van concurrenten.


Afbeelding: Het logo van FitX afgebeeld op een voucher kaart,, een van de onderdelen van de merkstrategie van FitX. 

Kleuren

De kleuren die een merk kiest, hebben een diepe emotionele impact en spelen een cruciale rol bij het overbrengen van de merkidentiteit. Ze helpen bij het creëren van een bepaalde sfeer en het opwekken van specifieke emoties bij de doelgroep.

Typografie

De typografie van een merk is meer dan alleen maar letters; het is de letterlijke stem van het merk. Het kiezen van de juiste typografie helpt bij het versterken van de merkpersoonlijkheid. Daarnaast versterkt het het overbrengen van de gewenste boodschap aan de doelgroep.

Brandmanual van FitXAfbeelding: Verschillende pagina’s uit de brandmanual van FitX, waarin onder andere de typografie, kleuren, iconen en het logo naar voren komen. 

Iconen

Iconen zijn krachtige visuele elementen die snel en effectief informatie kunnen communiceren. Ze vormen een integraal onderdeel van de merkidentiteit en helpen bij het versterken van de merkboodschap en het verbeteren van de gebruikerservaring.

Designelementen

De designelementen van een merk zijn de bouwstenen van zijn visuele identiteit. Ze omvatten alles, van vormen en patronen tot texturen en composities, en dragen bij aan de algehele esthetiek en herkenbaarheid van het merk.

Visuals

Visuals zijn een krachtig middel om de merkidentiteit te communiceren en een blijvende indruk achter te laten bij de doelgroep. Ze omvatten alles, van afbeeldingen en foto’s tot illustraties en grafische elementen. Daarnaast dragen ze bij aan de algehele visuele taal van het merk.


Afbeelding: Een van de visuals die onderdeel uitmaakt van de advertentiecampagne van FitX. 

Wil je meer weten over de merkidentiteit en de merkstrategie? Dan is de blog ‘Een Q&A over merkidentiteit en merkstrategie’ met Peter van der Steege en Mitchell van der Koelen wellicht interessant voor jou.

Een sterk merk begint hier

Het opzetten van een krachtig merk vereist zorgvuldige planning, strategie en consistentie. Met het merkhandboek als jouw gids ben je goed op weg naar het bouwen van een merk dat opvalt en impact maakt. Van het definiëren van je missie tot het vormgeven van je visuele identiteit, elk aspect draagt ​​bij aan het creëren van een sterke band met je doelgroep en het bereiken van je doelen.

Ben je klaar om de volgende stap te zetten in het opbouwen van jouw merk? Plan vandaag nog een strategische sessie met het team van Fitbrand. Wij helpen graag bij het vormgeven van jouw merksuccesverhaal. Samen kunnen we jouw merk laten groeien en bloeien in de steeds veranderende markt. 

Mis nooit meer een blog van ons.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Deze staat vol met tips, handigheidjes en insights voor het sterker maken van je eigen merk. Wij doen niet aan spam.

Misschien vind je deze blogs ook leuk

Branding
Strategie

Merkstrategie voor kleine bedrijven en zzp'ers

Als klein bedrijf of zelfstandige professional (zzp'er) sta je voor unieke uitdagingen in een competitieve [..]
Lees meer
Branding
Strategie

De rol van persoonlijkheden in merkstrategie

In de wereld van marketing is het creëren van een sterke merkidentiteit essentieel voor het succes van een [..]
Lees meer
Branding
Strategie

Het belang van klantperspectief in merkstrategie

Het succes van een merk wordt niet langer bepaald door alleen de kwaliteit van het product of de dienst. In [..]
Lees meer
Sluiten