Privacy Policy

Conform de Wet bescherming persoonsgegevens is Fitbrand verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die via deze website worden verzameld. Onder verwerken valt het verzamelen, vastleggen, ordenen en bewaren van persoonsgegevens. Dit is de privacy policy van Fitbrand.

Doeleinden gegevensverwerking

Fitbrand registreert gegevens over het gebruik van deze website. Het gaat daarbij onder andere om bezoekersaantallen, bezochte pagina’s en eigenschappen van de gebruikte webbrowsers. Met deze gegevens kan Fitbrand de website verbeteren en aanpassen op de wensen van de gebruiker. Daarbij worden cookies gebruikt. Op deze website worden cookies gezet voor het gebruik van Google Analytics.

De persoonsgegevens zijn voor intern gebruik en worden niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Toegang tot persoonsgegevens

Fitbrand biedt u de mogelijkheid om u in te schrijven voor de nieuwsbrief. Hiermee geeft u toestemming om de verstrekte gegevens op te slaan. Op die manier kan Fitbrand u op de hoogte houden van activiteiten, nieuws en/of ontwikkelingen.Fitbrand biedt te allen tijde de mogelijkheid om u af te melden. Op verzoek verleent Fitbrand de bezoeker van de website toegang tot deze persoonsgebonden informatie. Fitbrand biedt de bezoeker de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren of te laten verwijderen. Mocht u toegang wensen tot uw persoonlijke gegevens, dan kunt u contact opnemen met Fitbrand.

Nieuwe ontwikkelingen

Fitbrand behoudt zich het recht om de tekst van dit privacystatement aan te passen in verband met nieuwe ontwikkelingen. Raadpleeg deze tekst daarom met enige regelmaat wanneer u onze website bezoekt.

Meer informatie

Meer informatie over de Wet bescherming persoonsgegevens(Wbp) leest u op de website van de Rijksoverheid.